Pokyny

(Česko) – Kanadský HROBeček 2019

Datum: Sobota 7.12.2019

Centrum: Kulturní dům Horní Pěna (č.p. 89, bod 1).

Parkování: Na louce pana Maňoura (děkujeme) u výjezdu z Horní Pěny směr Malíkov nad Nežárkou, viz bod 2, cca 150m od kulturního domu. Parkovné nebude vybíráno, nicméně dodržujte pokyny pořadatelů. Neparkujte v obci před domy místních obyvatel.

Prezentace: 9:45 – 10:15. Přijeďte prosím spíše dříve. Když všichni přijedete na 10:15, tak vznikne fronta, chaos a panika. U prezentace bude k dispozici též SI krabička „CLEAR“. Stará data si ze svého čipu vymažte zde a ne až na startu!!! Snaha mazat svůj čip až na startu může mít za následek váš opožděný start.

Výklad tratě a pravidel: 10:30

Start: Hromadný odchod na start v 10:45, start cca 800 metrů od shromaždiště. Cestou na start budeme ve vsi přecházet poměrně frekventovanou silnici II/128. Dbejte bezpečnosti své i svých dětí.

Cíl: V místě shromaždiště. Nutno orazit cílovou kontrolu umístěnou ve vstupní chodbě kulturního domu. Body budou započítány závodníkům, kteří si vyčtou svůj čip nejpozději v čase 215 minut od odstartování.

Kategorie: H1 – HROBníci samostatně běžící, D1 –  HROBnice samostatně běžící, H2 – HROBníci dvojice, D2 – HROBnice – dvojice, HD2 – smíšené HROBnické dvojice, HDJ2 – juniorské HROBnické dvojice (mládež mladší 16 let se může přihlásit pouze do kategorie dvojic – výjimku mohou udělit pouze rodiče se souhlasem pořadatele), HDR – rodiče doprovázející malé děti do 10 let.

Kategorie budou pro potřeby výsledků dále velmi podrobně rozděleny podle věku a dalších doplňkových parametrů– prostě aby vyhrál úplně každý!

Průběh závodu: Jedná se o bodovaný scorelauf (tzv. žravý scorelauf) na mapě pro horský OB, s časovým limitem 3 hodiny, kdy též začne sběr kontrol. Za každou započatou minutu nad tento limit bude odečteno 30 bodů. Při překročení limitu o více jak 30 minut se všechny získané body anulují. Vrátit se ale můžete kdykoliv dříve!!! Každý si tedy může dobu svého pobytu v lese a délku trati zvolit sám podle svých sil a schopností.

Během závodu platí přísný zákaz vstupu na těleso silnice II/128 (pod hrozbou diskvalifikace, zranění až smrti). Silnici lze překonávat pouze dvěma podchody s kontrolami s kódy 80 a 90. Každý jednotlivý podchod lze použít opakovaně (pokud se to hodí do koncepce vašeho postupu). Při každém použití podchodu má závodník za povinnost orazit kontrolu v podchodu umístěnou (body budou počítány pouze za první oražení).

Zákaz vstupu na plochy, jež jsou v mapě označeny fialovým šrafováním (vybrané zemědělské plochy).

Ražení: Na kontrolách se bude nacházet stojan s OB lampionem obvyklé velikosti, kódy kontrol (71 – 100) jsou přímo v mapě. SI čipem se kontaktně razí SI jednotka. Prvních 30 návštěvníků každé kontroly navíc odlepuje lísteček (lepku) s nejnižším dostupným číslem (na kontrolách budou lístečky s čísly 1, 2, …, 30), které označuje pořadí na kontrole. Lísteček ve vzdálenosti minimálně 50 m od kontroly ekologicky zlikvidujte pořádným zmuchláním až rozdrolením a odhozením.

Kontrola č. 100 se sice nachází nejblíže k cíli, ale není povinné ji razit, ani ji mít oraženu jako poslední. Bodová hodnota kontroly 100 je stejná jako u všech ostatních kontrol, tj. její první návštěvník nejvíc mele.

Mapa: Kanadský HROBeček, měřítko 1:20 000, e 5m, formát A4 na šířku.

Všechny mapy budou vodovzdorně upraveny zasunutím do mapníku.

Mapa Kanadský HROBeček je vytvořena na podkladech předchozích okolních map pro OB. Z těchto map byla následně vytvořena mapa pro horský orientační běh. Z mapy byl odstraněna velká část porostního detailu a byly ponechány pouze vrstevnice, hlavní cestní síť, rybníky, potoky, skály. Veškeré lesní porosty (včetně pasek a holin) tedy mají pouze bílou nebo zelenou barvu, žlutou barvou jsou vyznačeny plochy mimo les (pole a louky) a olivově zelenou barvou soukromé pozemky (zákaz vstupu). Vzhledem k specifickému terénu pro letošní HROBečkový závod, budou letos výjimečně (jednou) zelenou barvou zakresleny hůře průchodné hustníky (původně všechny zelené kromě té nejsvětlejší a původní plochy s hustým šrafováním). V mapě nejsou zaneseny místní názvy ani turistické trasy.

Povinná výbava: Nutné jsou hodinky, nebo jiný měřič času (např. mobil). Účastníci do 18 let, bez doprovodu dospělé osoby, mobilní telefon s mým uloženým číslem. Letos poprvé se HROBeček poběží s SI čipy!!!

Startovné: 50 Kč za závodníka (dvojice 100 Kč). Startovné je pouze za samotný závod a větrník, další občerstvení se bude platit na místě  – cen se netřeba nijak bát – budou s výraznou slevou.

Občerstvení: Na trati občerstvení vlastní, v cíli pro každého teplý čaj a větrník (s polevou). Dále možnost odpoledního a večerního posezení s další dávkou hodnotného občerstvení (polévka s pečivem atd.)

Hlídání dětí: Pro běžící závodníky zajistím – možnost vycházky na nějaké bližší kontroly, procházka s OB mapou, svačina, v případě nepříznivého počasí budeme v budově kulturního domu.

Převlékání : V prostorách kulturního domu – zákaz vstupu ve znečištěné obuvi. Vezměte si s sebou vlastní přezůvky.

WC: V místě shromaždiště.

Umývání : Jelikož se většina z vás ani nestačí za tu chvilku venku zapotit,  tak to nechte až na doma.

Protesty: Se ochotně přijímají oproti krabičce cukroví. Prázdnou krabičku vrátím po vyřízení protestu.

Vyhlášení: Jestli náhodou někdo živý doběhne, tak ho možná i vyhlásím.

Po závodě: Možnosti posezení v kulturním domě, konzumace všeho možného (vlastní zásoby, dobře zásobený SJH bufet včetně polévky, guláše apod.), shrnutí letošní sezóny, hudební produkce. Prostě bude li zájem, tak by i letos mohl proběhnout hodnotný pozávodní večírek. Odpolední a večerní části se mohou zúčastnit nejen samotní účastníci závodu, ale i jejich partneři (ky), děti, fanoušci a všichni přátelé OB a HROBečku.

Ubytování: Přespat lze v budově kulturního domu ve vlastním spacáku a na vlastní podložce. K dispozici budou 2 patra, spát lze tedy též ve světelně a částečně i hlukově oddělených prostorech od hlavního sálu. Nocležné dobrovolné, splatné do prasátka na místě, lze i naturálie (tyto nejlépe ještě před usnutím).

Účast na tomto tréninkovém závodě je pro všechny na vlastní nebezpečí!!! Toto stvrdíte svojí elektronickou přihláškou.

 

Netradiční závody v horském orientačním běhu v podání Oryho a Pifiho

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat